ഉത്തിഷ്ഠത : ഏകദിന പ്ലേസ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ്ഉത്തിഷ്ഠത :
അനുമോദനങ്ങൾ അറിയിച്ചു
സ്വാമി വിവേകാനന്ദ പുരസ്കാർ 2024 ഫോർ ഇൻസ്പയറിങ് പേഴ്സണാലിറ്റി
ആശ്രയ 2023
പത്മനാഭ ശ്രമസംഘത്തിൽ വനിതാ സഭാ അംഗങ്ങളും
ശ്രീ ലക്ഷ്മണൻ മെമ്മോറിയൽ അവാർഡ് വിതരണം ചെയ്തു.
ആറ്റിങ്ങൽ ഉപസഭയുടെ ഭജന
ആദരിച്ചു
യോഗക്ഷേമസഭ സംസ്ഥാന ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ്; തിരുവനന്തപുരം ചാമ്പ്യാന്മാർ
ലഹരി വിരുദ്ധ സമ്മേളനം