ക്ഷേമത്തിനായി ഒന്നിക്കുക

സമുദായത്തിന്റെ ക്ഷേമത്തിനായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സംഘടനാഭാവമാണ് യോഗക്ഷേമസഭ. സഭ നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ...

വിദ്യാഭ്യാസം
 • ക്യാമ്പുകൾ
 • സർവജ്ഞം
 • നേതൃത്വ പരിശീലനം
 • സെമിനാറുകൾ
 • വെബ്ബിനാറുകൾ
View More
കല - കായികം
 • ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾ
 • ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങൾ
 • ഇൻഡോർ ഗെയിമുകൾ
 • ഷട്ടിൽ മത്സരങ്ങൾ
 • കലാമേള
View More
സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
 • ആശ്രയ
 • പെൻഷൻ
 • ചികിത്സ സഹായ നിധി
 • രക്തദാനം
 • മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾ
View More
image
image
image
image
Call Us:
+91 8089156040

പ്രധാന സേവനങ്ങൾ

യോഗക്ഷേമസഭ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാസഭ പോഷകഘടകങ്ങൾ ആയ വനിതാസഭ, യുവജനസഭ, യുവശക്തി, ബാലജനസഭ എന്നിവ നൽകിവരുന്ന പ്രധാന സേവനങ്ങൾ.

ഉത്തിഷ്ഠത : ഏകദിന പ്ലേസ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ്ഉത്തിഷ്ഠത :
അനുമോദനങ്ങൾ അറിയിച്ചു
സ്വാമി വിവേകാനന്ദ പുരസ്കാർ 2024 ഫോർ ഇൻസ്പയറിങ് പേഴ്സണാലിറ്റി
image
image
image
image