യോഗക്ഷേമസഭ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാസഭ പോഷകഘടകങ്ങൾ ആയ വനിതാസഭ, യുവജനസഭ, യുവശക്തി, ബാലജനസഭ എന്നിവ നൽകിവരുന്ന പ്രധാന സേവനങ്ങൾ.

പത്മനാഭം ശ്രമസംഘം

ജയശ്രീ സ്മാരക ചികിത്സ സഹായ നിധി

ആശ്രയ

ലക്ഷമണൻ മെമ്മോറിയൽ രക്തദാന കൂട്ടായ്മ

വിദ്യാസുരക്ഷ പദ്ധതി

സഹധർമ്മം

കായികം

ഉദ്യോഗ്

ഒപ്പം : കൗൺസലിംഗ് സേവനം